Voss senioruniversitet


Møteplan hausten 2024


Onsdag 4. september:

Næringslivsleiar, tidlegare politikar og medlem av Alternativ energikommisjon Trygve Tamburstuen:

«Alternativ energipolitikk»


Onsdag 25. september:

Pensjonist, tidlegare direktør i Statoil Jakob Bleie:

«Det norske oljeeventyret»

– ei forteljing av ein som var med frå starten


Onsdag 23. oktober:

Tidlegare advokat, kulturarbeidar m.m.m - Dag Steinfeldt:

«Fedre og sønner» Ei familiehistorie frå tsarens Russland

til den kalde krigen ( jødisk familie).Onsdag 27. noember:

Forfattar (med tre kriminalromanar frå Voss) Randi Fuglehaug:

«Verda er vid, men vossakrim er vidare»


Onsdag 11. desember:

Fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland Synnøve Kvamme:

«Om klima og miljø»


Møta er til vanleg i Vossasalen, Park Hotel Vossevangen

kl 12.00 – 14.00


NB! Vi tek atterhald om endring i programmet.